Mladi Nikšića

U konkrenciji od 144 projekta prijavljena od strane učesnika iz cijele Evrope i zemalja Mediterana, projekat „Budi odgovoran. Od tebe zavisi. Siva ekonomija 0%“ jedan je od 17 pobjednika takmičenja European Youth Award, odabran od strane međunarodnog ekspertkog žirija.
Na takmičenju su birani inovativni projekti sa izraženom društvenom vrijednošću koji predstavljaju pozitivne primjere uključivanja građana u javne politike i otvorenog pristupa vlada u rješavanju opštih društvenih i društveno-kulturoloških pitanja.
Pobjednički projekti potiču iz 13 zemalja: Austrije, Bosne i Hercegovine, Kipra, Kosova, Maroka, Norveške, Njemačke, Portugala, Srbije, Sirije, Ujedinjenog Kračljevrstva, Crne Gore i Španije.
Selekcija pobjedničkih projekata vršena je kroz dva kruga online glasanja i jedan sastanak predstavnika žirija održan u Prištini, i to na osnovu kriterijuma kreativnosti, upotrebe digitalnih tehnologija i dodate vrijednosti u oblasti socioloških pitanja.
Na međunarodnoj konferenciji koja će se od 29. novembra do 2. decembra 2017. godine održati u Gracu, Austrija, timovi pobjedničkih projekata predstaviće dostignuća istih publici sačinjenoj od različitih ciljnih grupa.
Takmičenje European Youth Award pokrenuto je 2012. godine, a isto se sprovodi pod patronatom Savjeta Evrope i Kongresa logalnih i regionalnih vlasti, s ciljem podsticanja mladih na rješavanje važnih društvenih izazova osmišljavanjem kreativnih i tehnološki naprednih projekata usklađenih sa strateškim ciljevima Savjeta Evrope i EU 2020.
Projekat Budi odgovoran jedan je od pobjednika na navedenom takmičenju imajući u vidu da je isti okupio predstavnike akademske zajednice, državnih organa i međunarodnih organizacija, te da je tokom trogodišnje realizacije ostvario izuzetne rezultate – preko 11 000 nepravilnosti pijavljenih od strane građana, na osnovu kojih su izrečene kazne u vrijednosti od 2,2 miliona eura, čime je omogućeno finansiranje 17 projekata od opšteg društvenog značaja u ukupnoj novčanoj vrijednosti od oko 850,000 eura.