Konflikt kao rezultat predrasuda i diskriminacije kao aktuelna tema i njegova prevencija u našoj školi se ne zanemaruje.Tim povodom, pedagoškinja škole Sanja Janjić odradila je radionicu sa učenicima VI-1 odjeljenja u cilju prevazilaženja konflikta kao rezultata predrasuda i diskriminacije.

Učenici su se upoznali i sa pojmovima stereotipi/predrasude, konflikt i diskriminacija/nediskriminacija.

Cilj je bio da se kod djece razvije tolerancija, nenasilna komunikacija, savladavanje značenja navedenih pojmova, kao i to da nas razlike ne razdvajaju nego spajaju.

💻Nakon prezentacije, na temu Nediskriminacija, učenici su radili pano ,,Drvo problema” o svemu onom što su čuli.

    Učenici su se kroz višestruki izbor aktivnosti upoznali kako da kroz lični doživljaj prepoznaju i bolje razumiju osobe, koje su na razne načine izdvojene.

    Nakon diskusije, rada sa fokus grupama i oluje ideja učenici su odgovarali na pitanja:

1. Šta su stereotipi i predrasude?

2. Na čemu su obično zasnovane predrasude?

3. Kako je moguće prevazići stereotipe i predrasude?

    Nakon rada u grupama učenici su poslali poruku mira, ljubavi, tolerancije, radosti, empatije, sloge, slobode,  kako bi pobijedili stereotipe i predradude.

Pedagoškinja je poručila učenicima da

razvijanje empatije i fleksibilnosti, kao i spremnosti da sagledamo događaje iz različitih perspektiva, moglo bi pomoći da predrasuda i stereotipa bude manje i da živimo u tolerantnijem društvu.