Bebe

U poslednja 24 časa u Nikšiću su rođena četiri dječaka.

Porodicama želimo srećno i lijepo odrastanje.