igračkoteka

U okviru projekta “Pravo na jednake mogućnosti lica sa invaliditetom” koji realizuje NVO Udruženje za pomoć licima ometenim u psihofizičkom razvoju u saradnji sa NVO Udruženje hendikepiranih.

Srce iz Mojkovca uz podršku Ministarstva za ljudska i manjinska prava održan je u Mojkovcu, u restoranu Most Okrugli sto pod nazivom „Diskriminacija i osobe sa invaliditetom“. Okruglom stolu prisustvovali su predstavnici institucija iz Mojkovca, članovi NVO Udruženja hendikepiranih “Srce”, članovi osoblja NVO UZPD Nikšić a istraživanje o položaju lica sa invaliditetom predstavio je psiholog Vojin Striković.