green home

“Uzimajući u obzir da ovaj problem traje već godinama i da je on ima negativan uticaj na životnu sredinu, zdravlje građana, ali i ekonomiju ove rastuće turističke destinacije, vjerujemo da ovo pitanje konačno zavređuje da se nađe na listi prioriteta”, navodi se u saopštenju.

Povodom dugotrajnog problema u Opštini Plužine vezanog za ispuštanje kanalizacionih voda direktno u Pivsko jezero, NVO Green Home apeluje na sve nadležne institucije kao i relevantne privredne subjekte da što prije pristupe rešavanju ovog problema.

“Uzimajući u obzir da ovaj problem traje već godinama i da je on ima negativan uticaj na životnu sredinu, zdravlje građana, ali i ekonomiju ove rastuće turističke destinacije, vjerujemo da ovo pitanje konačno zavređuje da se nađe na listi prioriteta kako EPCG tako i nadležnih institucija zaduženih za zaštitu životne sredine”, navodi se u saopštenju NVO “Green Home”.

Oni su dodali da je EPCG prema ugovorenim obavezama bila dužna da riješi pitanje otpadnih voda do kraja 2014. godine, a to se do danas nije desilo.

“Problem kanalizacionog otpada nijesu samo organske materije već i hemijska sredstva koja se svakodnevno koriste u domaćinstvima a koja na kraju završe u jezeru. Ispuštanjem ovog otpada se mijenja hemijski sastav jezera čime se ugrožava kvalitet vode koji je prema izvještajima hidrometeorološkog zavoda najbolji od svih tokova koji se prate”, saopšteno je iz NVO “Green”.

Oni su dodali da “nepostupanje po ugovorenim obavezama proizvodi štete koje plaćaju građani i građanke Plužina u vidu izgubljene dobiti koja nastaje stvaranjem lošeg imidža Pivskog jezera kao turističke destinacije, radi štetnog uticaja po životnu sredinu”.

“Najvažnije po zdravlje građana i građanki Nedopustivim smatramo i ćutanje nadležnih institucija povodom inicijativa i poziva na razgovor koje su prema riječima lokalnih funkcionera više puta upućivane. Podsjećamo da Zakon o odgovornosti za štetu u životnoj sredini u članu dva propisuje da su pravna i fizička lica koja prouzrokuju štetu i opasnost u životnoj srednini dužna da sprovedu mjere sprečavanja i remedijacije. Takođe napominjemo da se prema istom zakonu pravna lica koja ne preduzmu neophodne mjere remedijacije, radi ograničavanja i sprječavanja daljeg širenja štete u životnoj sredini i negativnih uticaja na zdravlje ljudi mogu kazniti novčano od 2000 do 40000 evra. Pozivamo nadležne ispoštuju preuzete obaveze, inspekcijske organe da se angažuju u cilju sprečavanja dalje degradacije kvaliteta voda Pivskog jezera”, zaključuje se u saopštenju NVO “Green Home”.

Izvor: Vijesti