Kako se navodi na sajtu Uprave za inspekcijske poslove Tržišna inspekcija je od 30. aprila do 2. maja vršila pojačani inspekcijski nadzor nad primjenom člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, kojim je predviđeno da se trgovina na veliko i malo ne može obavljati nedjeljom i u dane državnih i drugih praznika.

“Nadzor se sprovodio u Podgorici, Nikšiću, Cetinju, Budvi, Tivtu, Kotoru, Herceg Novom, Baru i Ulcinju, gdje je kod 72 subjekta utvrđeno 49 nepravilnosti, za koje su inspektori izdali 80 prekršajnih naloga u iznosu od 25,45 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

Takođe, za utvrđene nepravilnosti inspektori su donijeli 31 rješenje o otklanjanju nepravilnosti, jedno rješenje o dostavi dokumentacije na uvid i 18 rješenja o zabrani rada za 18 subjekata nadzora koje su inspektori zatvorili zbog nedozvoljenog rada nedeljom i u dane državnog praznika.

Podnesen je i jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.