Trenutno u Nikšiću

U Nikšiću lijep dan i danas. Sve je lakše i ljepše kad sunce “začini” dan.

Nikšićani jutros neko ide ka poslu, stariji šetaju, đaci još danas u školu i se raduju vikendu. Kotrolni su aktuelni ovih dana, da se vidi šta je nučeno. Časovi se dodatni traže…
U Tehnopolisu jutros manje gužve za vakcinu. Parkinzi kod bolnice i danas su puni.
Redovi su veći kod pekara. A čekajući red za hleb možeš čuti razne priče. Neko je nenaspavan, neko nervozan zbog šefa, neko priča viceve, neko se žali kako je svaki dan isti.
U lokalima se pije prva jutarnja kafa.
Zaista je svaki dan isti. Ali lijepo je proljeće i Nikšić grad u proljeće.
Ostajte nam zdravo i uz nas!