Nevladina organizacija Društvo mladih ekologa organizovala je trening „Mehanizmi učešća javnosti u donošenju odluka“, sa ciljem jačanja kapaciteta mjesnih zajednica u opštini Nikšić kada je u pitanju njihov aktivniji nastup prema lokalnoj uprvi, ali i realizovanja razvojnih ideja.

Trening je vodila konsultantkinja Lidija Brnović, koja je tokom izlaganja objasnila ulogu građana i mjesnih zajednica u procesu donošenja odluka.
„Aktivniji nastup mjesnih zajednica prema Opštini kao donosiocu odluka i realizatoru, može da promijeni život građana nabolje“, navela je Brnović obraćajući se predstavnicima mjesnih zajednica, Opštine Nikšić i nevladinih organizacija koje su učestvovale na treningu.
Pritom, kako je rekla, treba preći put od ideje do javne politike.
„Postoje pravila i mjerila učešća građana. No, važno je odrediti šta je prioritet, šta je realno ostvarivo na terenu“, navela je ona i dodala da su strateški planovi često ”lista želja” a, ”na kraju se ništa od donijetih mjera ne implementira”.
Ona je skrenula pažnju da je najčešći problem pronalaženje sredstava, kada je u pitanju rad mjesnih zajednica.
„Novca ima, ali često ne znamo da tražimo ili da uzmemo sredstva koja su nam na raspolaganju. Male mjesne zajednice, kao male nevladine organizacije, imaju šansu kroz udruživanje. Bez partnerstava, svi stagniramo i gubimo. Pravi odgovor je fondovi Evropske unije“, naglasila je Brnović kada je u pitanju sprovođenje ideja na terenu.
Događaj je bio prilika i da predstavnici mjesnih zajednica iznesu probleme sa kojima se susreću. Po riječima Aleksandra Vujovića, predsjednika MZ Stara varoš, najveći problem je u ljudima.
„Čovjek treba da locira problem. Građanin je taj koji treba da krene, a čekanje je najveći problem“, rekao je on i dodao da je Savjet mjesne zajednice koju on predstavlja nedavno formiran i da je u procesu definisanja potreba i traženja finansijske podrške.
Nikšićka opština je najveća po površini u Crnoj Gori i veoma je razuđena. Šanse da se uključe u procese donošenja odluka, konkretno izradu Strateškog plana razvoja opštine Nikšić koja je u toku, vidi predsjednik Mjesne zajednice Vraćenovići Sreten Vujović.
„Naša mjesna zajednica ima dosta potencijala. U ovoj mjesnoj zajednici nalazi se Vučji Do, mjesto istorijske bitke. Bilećko jezero nije valorizovano ni približno na pravi način. Može da bude valorizovano, prije svega kroz sportski ribolov. Konkretno, smatramo da nabavka kontejnera može riješiti probleme sa otpadom, naglašavamo značaj edukacije građana i insistiramo na povezivanju ljudi. Manifestacija ”Dani sela” koju organizujemo uskoro, korak je u tom smjeru“, naveo je Vujović.
Nevladino udruženje Putevima predaka i NVO Agro-eko Lukovo, koje su partneri na projektu, imale su svoje predstavnike na treningu, a učestvovali su i predstavnici Opštine Nikšić.
Trening je realizovan u okviru projekta „Podrška participativnom pristupu u izradi Strateškog plana razvoja Opštine Nikšić“, koji je podržan u okviru programa OCD u Crnoj Gori – od osnovnih usluga do oblikovanja politika – M’BASE, koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje (CGO) u partnerstvu sa njemačkom fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore (CZIP), NVO Politikon mreža, a u saradnji sa Ministarstvom javne uprave i Ministarstvom evropskih poslova Vlade Crne Gore. Program finansira Evropska unija a kofinansira Ministarstvo javne uprave.