U petak 16. septembra u Nikšiću je završen dvodnevni trening na temu ,,Unapređenje kapaciteta lokalne uprave i organizacija civilnog društva za komunikaciju po pitanju zaštite životne sredine i klimatskih promjena”.

Trening je organizovan u okviru projekta EKO škola, koji sprovodi FORS Montenegro – Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore.

Cilj treninga, kome je prisustvovalo preko 20 učesnika, bio je jačanje kapaciteta ovih organizacija i institucija kako bi unaprijedile komunikaciju sa građanima.
Predavači su bili Aleksandar Perović i Biljana Gligorić.
Tokom treninga su učesnicima predstavljene sledeće teme:
-zaštita životne sredine i klimatske promjene
-uloga lokalnih uprava i OCD-a i njihova saradnja u ovoj oblasti
-energetska efikasnost javnih zgrada
– zakonodavni okvir u Crnoj Gori
– zelena tranzicija i transformacija gradova i arhitekture na održiv način
-direktna komunikacija sa građanima kao mehanizam za uspješnu pripremu i realizaciju strategija i akcionih planova u oblasti životne sredine u nadležnosti lokalnih samouprava itd.
„Na treningu smo prenijeli iskustva, stanje i smjernice vezane za klimatske promjene, zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost koje su korisne za lokalne samouprave i nevladin sektor.
Cilj je bio da se unaprijede znanja koja će im koristiti u svakodnevnom poslu i donošenju odluka, da bolje planiraju strateške dokumente i svakodnevne aktivnosti, ali i
međusobnu saradnju.
Takođe, upoznati su sa obavezama i pravcima razvoja na nivou EU koji se reflektuju na lokalnom nivou“ – istakla je Biljana Gligorić, jedna od predavača i dugogodišnji ekološki aktivista.
Glavne aktivnosti projekta, pored obuka za članove ekoloških organizacija i javnih institucija, uključuju još i postavljanje nove LED rasvjete u školama, kojom se doprinosi njihovoj energetskoj efikasnosti.
Zatim debate na teme vezane za zaštitu životne sredine, izradu mobilne aplikacije, edukaciju učenika osnovnih i srednjih škola, publikacije, promovisanje smanjenja upotrebe plastičnih kesa itd.
Cilj projekta je da kroz ove aktivnosti i ekološku edukaciju, na prvom mjestu djece i omladine kao najvažnije ciljne grupe, doprinesemo ekološki odgovornijem ponašanju svih nas, a time i boljoj zaštiti životne sredine i prirodnih resursa u našoj zemlji.
Projekat EKO škola finansira Evropska unija, a sufinansira Ministarstvo javne uprave Crne Gore.
Ugovorno tijelo za projekat je Uprava za kapitalne projekte.
Projekat se realizuje u opštinama:
Nikšić, Plužine, Šavnik, Žabljak, Pljevlja, Bijelo Polje, Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Gusinje, Petnjica, Mojkovac, Kolašin i Danilovgrad.