Mladi Nikšića

Osnovna škola “Jovan Draganić” u Petrovićima raspisuje konkurs za radno mjesto profesora crnogorskog-srpskog, bosanskog i hrvatskog jezika i književnosti, na određeno vrijeme, odnosno do kraja nastavne godine.

Kandidat treba da posjeduje odgovarajuću stručnu spremu – VII-1 nivo nacionalnog okvira kvalifikacija, položen stručni-pripravnički ispit za rad u vaspitno-obrazovnim ustanovama i crnogorsko državljanstvo.
Prijave sa dokumentacijom treba dostaviti na adresu pomenute osnovne škole u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Konkurs je otvoren do 19. marta.

Za detaljnije informacije zainteresovani mogu kontaktirati poslodavca putem telefona: 067/823-760.