Montenegro Airlines

Nakon što je Inspekcija rada poništila konkurs nove avio-kompanije ToMontenegro jer je prekršen Zakon o radu prilikom objavljivanja konkursa za zapošljavanje danas je raspisan novi konkurs.

Naime, Inspekcija je utvrdila da je ToMontenegro sve oglase za zapošljavanje oglasio preko privatnog sajta “Zaposli.me”, umjesto preko Zavoda za zapošljavanje, što mu je zakonska obaveza, kao firmi koja je u 100 odsto vlasništvu Vlade.
Danas je ToMontenegro raspisao konkurse za više radnih pozicija preko Zavoda za zapošljavanje Crne Gore.
Konkurs je raspisan za pozicije šefa linijske baze Beograd, Podgorica i Tivat, glavnog inženjera operativne kontrole, direktore odjeljenja zemaljske i letačke operative i centra za obuku vazduhoplovnog osoblja, kao i stjuardese.
Zatim konkurs je raspisan i za rukovodioca odjeljenja za bezbjednost, šefa pogonskog održavanja, pravnog zastupnika, direktora odjeljenja za održavanje vazduhoplova i rukovodioca prodaje i podrške klijentima.
Navodi se da je Rok za prijavljivanje na sve pozicije tri dana.
Predstavnici nove avio-kompanije su ranije saopštili da će kriterijum pri zapošljavanju biti kompetentnost.