Gimnazija Stojan Cerovic
Na poziv Gimnazije ”Stojan Cerović” iz Nikšića, IZM Crne Gore organizovao je promociju medijske pismenosti u toj školi. Profesor Miroslav Minić razgovarao je sa učenicima prvog razreda, motivisao ih da izaberu ovaj izborni predmet i da nauče kritički da analiziraju medijski sadržaj.
“Nadamo se da će u 2021. što više mladih učiti medijsku pismenost”, kazao je Minić