Dugo najavljivana realizacija projekta stacionarnih radarskih sistema na 72 kritične dionice puteva u Crnoj Gori počeće krajem ove godine.

Naime, iako je Akcionim planom za sprovođenje Strategije poboljšanja bezbjednosti u drumskom saobraćaju ovaj projekat bio planiran godinama unazad, to nije učinjeno jer nijesu bila obezbijeđena finansijska sredstva za njegovu realizaciju u iznosu od 2.500.000 eura.
Međutim, Vlada je u međuvremenu opredijelila sredstva za realizaciju ovog projekta tako da se raspisivanje tendera za realizaciju istog očekuje do kraja 2020. godine.
Kako je to ranije planirano, stacionirani radari će biti postavljeni na 72 lokacije u Crnoj Gori.
Sistem koji mjeri brzinu bio bi postavljen u okviru kućišta, sadržao bi kameru koja radi i danju i noću, kao i čitač brzine.
Planirana je bila kupovina 25 tih sistema i onda bi policija postavljala taj sistem na lokacije koje će samo oni znati, kako ne bi došlo do zloupotreba.
Sistem registruje brzinu od 20 do 250 kilometara na čas. U centralnoj regiji planirano je bilo instaliranje uređaja na 31 lokaciji, u primorskoj regiji na 17 lokacija, dok je u sjevernoj regiji planirano postavljanje na 24 lokacije.
Sistem bi bio umrežen sa graničnim prelazima, tako da počinioci saobraćajnih prekršaja ne bi mogli da napuste Crnu Goru prije nego što plate kaznu.
Prvobitno je bilo planirano da ti stacionirani radarski sistemi budu postavljeni na lokacijama na kojima su se često događali teški udesi.
Radari bi trebalo da snimaju vozila u prekršaju kamerama visoke rezolucije, a video-zapisi prekršaja bi se distribuirali Operativnom centru, koji bi procesuirao saobraćajne prekršaje bez prisustva saobraćajne policije u tom procesu.
Stacionarni radarski sistemi, kako je ranije bilo planirano, prioritetno bi bili postavljeni na područjima i u mjestima na kojima su česte saobraćajne nezgode i to one sa najtežim posljedicama.
Crna Gora je jedina zemlja u regionu koja nema sistem stacionarnih radara, koji mogu olakšati saobraćajnoj policiji kontrolu učesnika, posebno tokom ljetnih mjeseci kada je veliki priliv turista.
Osim toga, radari bi smanjili i broj patrola na saobraćajnicama, čime bi se u kratkom periodu izvršile uštede u budžetu potrebne za ovu investiciju.
Takođe je navljivan projekat stacioniranih sistema za kontrolu prekoračenja brzine i prolaska kroz crveno svijetlo.
Ti sistemi bi trebalo da registruju sve prekršaje u raskrsnicama i na otvorenim putevima kroz čitavu Crnu Goru.
Sistem će funkcionisati tako što će posredstvom GPS (ili neke druge brže) mreže stanje na terenu, gdje je postavljen stacionarni sistem radar, prenositi u “data centar” i tamo će se vršiti obrada prekršaja.
Upoređivaće se registarska oznaka vozila sa podacima u bazi podataka registrovanih motornih vozila. Štampaće se fotografije lica mjesta. Ta fotografija će sadržati datum i vrijeme kad se prekršaj desio, brzinu kojom se vozilo kretalo, traku u kojoj je vozilo bilo, kao i lokaciju na kojoj se to dogodilo.
Sadržaće sve podatke koje u sistemu imamo o vlasniku, odnosno korisniku vozila. To će se sve pakovati zajedno i slaće se na kućnu adresu vlasnika, odnosno korisnika motornog vozila.
Kako su ranije iz MUP-a saopštili, sistem je ekonomski isplativ, a prema određenim analizama, za njegovu realizaciju je potrebno oko dva miliona eura, što bi se mogalo isplatiti za najduže dvije ili tri godine.