U prostorijama IPC Tehnopolis organizovana je radionica za upotrebu poljoprivrednog otpada za proizvodnju građevinskog materijala visoke energetske efikasnosti, te prezentacija pilot akcije u IPC Tehnopolis kao primjera dobre prakse kada je ova tema u pitanju.

Tokom radionice, uz podršku kolega sa Građevinskog fakulteta i učesnicima smo razgovarali o osnovama i značaju upotrebe poljoprivrednog otpada u građevinskoj industriji, te projektovanju prototipova.
Poseban dio radionice bio je posvećen prezentaciji pilot akcije na čijoj izradi je IPC Tehnopolis radio u proteklom periodu, a koja podrazumijeva izgradnju dva zida napravljenih od otpada različitih poljoprivrednih kultura, odnosno balirane sojine, pšenične i konopljine slame, te kukuruzne šaši. Uz pomoć odgovarajuće opreme bićemo u mogućnosti da mjerimo toplotnu provodljivost zidova, čime nastavljamo sa dobrom praksom kada je u pitanju upotreba inovativnih tehnologija u cilju veće energetske efikasnosti.

Više detalja o održanoj radionici možete pročitati na linku: http://bit.ly/3Z56z6I.

Radionica je organizovana u okviru AWeS0Me projekta kroz program Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro. Partneri na projektu su Confimi Albania, Politecnico Di Bari i Gal Molise.