„TECH igralište za djecu“ naziv je projekta kojim je IPC Tehnopolis okupio djecu uzrasta od 4 do 15 godina kako bi na kreativan i inovativan način učili osnove programiranja, robotike i 3D štampe.

Kroz rad sa robotima i 3D štampačima, djeca će kroz dizajn, izradu i programiranje razvijati osnovne STEM vještine (set vještina koje se tiču inžinjeringa, tehnologije i nauke). Takođe, učiće se brojne vještine kao što su kreativnost, kritičko razmišljanje, saradnja i komunikacija.
U okviru programa biće organizovane 3 obuke robotike za uzrast od 4 do 15 godina i obuka o 3D modelovanju i štampi za osnovce.
Kurs robotike za predškolce osmišljen je tako da djeca postaju aktivni učesnici, a ne samo korisnici digitalnih tehnologija. Thames and Kosmos roboti koji će se koristiti na kursu se već koriste širom svijeta u redovnoj nastavi, a za njihovo kodiranje nije potrebna dodatna oprema kao što su telefoni, tableti ili računari. Roboti se prvo sklapaju, postavljaju na bazu, osmišlja se priča i zatim se kreće sa kodiranjem. Cijeli program je prilagođen njihovom uzrastu, tako da oni sa već postojećim intelektualnim vještima mogu da prate i na jednostavan način učine da roboti rade razne zabavne i nevjerovatne stvari.
Uz pomoć Lego Boost robota djeca uzrasta preko 7 godina će se upoznati sa kodiranjem i robotikom. Časovi će započeti izgradnjom robota, za šta je potrebna velika preciznost jer se svaki od njih sastoji od preko 800 djelova, nakon čega kreće se kodiranjem uz pomoć Boost aplikacije koja je vrlo jednostavna za upravljanje. Na časovima će djeca razvijati i kreativnost, sposobnosti organizacije i planiranja, trenirati strpljenje i razvijati vještine rješavanja problema.
Na Lego Mindstorms kursu programiranja za uzrast preko 10 godina polaznici će se pored dobro poznatih LEGO kockica upoznati sa različitim elementima kao što su servo motori i različiti senzori poput onih za svijetlost, boje ili dodir. Posebno važan element koji predstavlja mozak robota je EV3 Intelligent Brick – mali ali snažan računar koji u sebi nosi ogromne mogućnosti i koji pruža mogućnost kontrole motora i prikupljanja povratnih informacija senzora.
Navedeni elementi će polaznicima omogućiti da sklope robote, ali i da omoguće i kontrolišu njegovo kretanje, prepoznavanje boja ili prepreka kroz njegovo programiranje uz pomoć EV3 računara i povezanih programa. Programiranje i kodiranje robota je intuitivno, jednostavno za upotrebu i puno izazovnih mogućnosti za polaznike koji će se upoznati sa osnovnim alatima i komandama za programiranje i kodiranje.
Nastava na obuci 3D modelovanje i štampa za osnovce bazirana je na didaktičkoj igri “Kideville”. Kroz igru „Kideville“ individualnim i timskim radom, učenici osmišljavaju, projektuju, modeluju i 3D štampaju grad iz dječje mašte. Polaznici škole će steći nova znanja iz oblasti 3D štampe i modelovanja, prostorne geometrije, razumjevanja razmjera i proporcija u virtuelnom i stvarnom okruženju kao i osnove dizajna, inžinjerstva i prostornog planiranja.
Roboti koji će se koristiti tokom navedenih obuka nabavljeni su sa ciljem stvaranja novih generacija od kojih se očekuje generisanje i implementacija inovacija koje su zasnovane na novim tehnologijama.