Na Univerzitetu Crne Gore danas je održan okrugli sto na temu Zdravlje i zdravstveni turizam,kao jedna od aktivnosti predviđenih Strategijom razvoja Univerziteta Crne Gore 2019-2024, a u cilju podsticanja izučavanja, promovisanja i kritičke analize pitanja od značaja za razvoj crnogorskog društva i očuvanja nacionalnog identiteta.

Na otvaranju okruglog stola, rektor Univerziteta Crne Gore prof. dr Danilo Nikolić ukazao je da Univerzitet Crne Gore organizuje seriju društvenih dijaloga, naučnih tribina i okruglih stolova, u okviru kojih će predstavnici akademske, privredne i društvene zajednice, uključujući naučnu i stručnu dijasporu, raspravljati o aktuelnim izazovima i razvojnoj perspektivi savremenog crnogorskog društva.
“Univerzitet Crne Gore njeguje proaktivan i konstruktivan odnos sa svojim privrednim i društvenim okruženjem. Kao jedna od temeljnih institucija crnogorskog obrazovanja, nauke i kulture, Univerzitet Crne Gore značajnu pažnju posvećuje izučavanju i promovisanju istorijskog nasljeđa, kulturne baštine, identitetskih pitanja, autentičnih vrijednosti i održivog razvoja crnogorskog društva i države. Univerzitet doprinosi razvoju društva zasnovanog na znanju, kvalitetu i stvaralačkom kontinuitetu, na poštovanju demokratskih tekovina i evropskog sistema vrijednosti, na njegovanju kulture različitosti, dijaloga i tolerancije“, kazao je Nikolić.
On je dodao da saradnja sektora turizma i zdravstva generiše brojne sinergetske i multiplikativne efekte u domenu ekonomskog rasta i razvoja Crne Gore.
“Veoma je važno, ekonomski opravdano i društveno odgovorno raditi na zdravstvenoj prevenciji, prije nego na zdravstvenoj intervenciji. Promovisanje zdravstvene kulture i redovna fizička aktivnost, kao i razvoj i unapređenje sporta doprinose unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja, poboljšanju kvaliteta života i povećanju nacionalne produktivnosti“, zaključio je Rektor.
Prorektorica za nastavu UCG i kordinator nastave na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo prof. dr Đurđica Perović predočila je značaj turizma i zdravlja kao naučnoistraživačkog izazova.
“Naš današnji susret i tema koja nas je okupila eksplicitno potvrđuje da je neminovnost transfera znanja, multidisciplinarnost, ali i različitost oblasti kojima se bavi Univerzitet Crne Gore nešto na šta smo posebno ponosni i kadri da u svom punom kapacitetu damo doprinos afirmaciji nauke, znanja i prosperiteta naše države“, kazala je Perović.
Dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje prof. dr Stevo Popović objasnio je neophodnost učešća ovog fakulteta u oblasti javnog zdravlja i postavljanju ovog segmenta na agendi ciljeva ove organizacione jedinice.
“Fakultet za sport i fizičko vaspitanje postao je prva crnogorska institucija članica „HEPA Europe“, odsjeka u okviru Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), koja se bavi unapređenjem zdravlja kroz fizičku aktivnost. Vrijedno je napomenuti da je naš fakultet pokrenuo i „COSI“ inicijativu u Crnoj Gori, gdje je, skupa sa Institutom za javno zdravlje, lokalnim ogrankom Svjetke zdravstvene organizacije (WHO) i Ministarstvom zdravlja ustanovio standarde za praćenje gojaznosti djece mlađeg školskog uzrasta“, dodao je Popović.
Iz svog djelokruga struke i nauke,dekan medicinskog fakulteta prof. dr Miodrag Radunović ukazao je na značaj medicinskog turizma koji, prema njegovim riječima, može da bude vodeći proizvod Crne Gore i važan instrument regionalne saradnje.
Medicinski fakultet i UCG, kako navodi, imaju važnu uloga u regrutovanju kadra medicine, stomatologije i farmacije, fizioterapije i specijalista sestrinstva i zdravstvene njege.
“Veoma je važno poraditi na afirmaciji Crne Gore kao destinacije zdravlja. Takođe, mora se standardizovati kvalitet i paket usluga, izvršiti kontinuirana edukacija svih u turizmu i zdravstvu, ali kroz očuvanje tradicije, kulture i stručnog ljudskog potencijala. Potrebno je iskoristiti resurse i sigurnost klijenata, zdravstveni turizam je šansa i izazov“, zaključio je Radunović.
Kada je u pitanju regionalni razvoj ustanova, direktor Kliničko bolničkog centra dr Jevto Eraković saopštio je da KCCG razmišlja u tom pravcu, te da imaju za cilj postati regionalni zdravstveni centar. Najviše je urađeno u oblasti onkologije, dodao je on i kazao da terapiju kakvu nudi KCCG nema nijedna zemlja u regionu.
On ističe da je za razvoj zdravstvenog turizma potrebno uključiti sve segmente društva i institucija.
“Težimo tome da, uz saradnju sa kolegama iz svih drugih sektora naše države, napravimo Stategiju usmjerenu na način na koji bi se, u oblasti zdravstvenog turizma, privukli turisti i pružile usluge koje će biti bezbjedne i drugačije u odnosu na druge zemlje“, rekao je Eraković.
Predsjednik crnogorskog olimpijskog komiteta mr Dušan Simonović objasnio je kako je uticaj sporta i fizičke aktivnosti ključan u očuvanju zdravlja.
“Sport je jedan od činilaca ekonomskog razvoja i rasta koji sa druge strane poboljšava i razvoj samog društva. Sportska aktivnost u bilo kom vidu ili bilo kojoj životnoj dobi pozitivno utiče na zdravlje ljudi“, kazao je Simonović.
Okrugli sto, organizovan od strane Univerziteta Crne Gore, Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje i Medicinskog fakulteta, završen je konstruktivnom diskusijom o ovoj i drugim aktuelnim temama.
Izvor: UCG