Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 2007. godine proglasila 20. februar za Svjetski dan socijalne pravde, pozivajući države članice da taj dan posvete promovisanju nacionalnih aktivnosti u skladu sa ciljevima Svjetskog samita za društveni razvoj i da podrže napore međunarodne zajednice ka iskorjenjivanju siromaštva, promociji veće zaposlenosti i pristup socijalnom blagostanju i pravdi za sve.

Socijalna pravda se zasniva na principima poštenja, jednakosti, poštovanja različitosti i primjene ljudskih prava u svim segmentima života, uključujući i radna mjesta.
Prepoznato je da su društveni razvoj i socijalna pravda preduslovi ostvarivanja mira i bezbijednosti unutar i između država.
Prepoznato je da globalizacija, povezanost tržišta i uklanjanje prepreka u kretanju investicija mogu da podstiču razvoj ekonomija i tehnologije i doprinesu poboljšanju životnog standarda ljudi širom svijeta.
To je, međutim, moguće ostvariti samo ako se ljudska prava, rodna ravnopravnost i dostojanstvo postave u osnovu razvoja.