Danas se obilježava Međunarodni dan siromaštva. Svjedoci smo da u našoj državi svakodnevno je sve veći porast siromašnih, a to bi trebalo da bude alarm nadležnim institucijama.

Posjetili smo Narodnu kuhinju u Nikšiću čiji je organizator Konstantina Maraš. Ona i njena NVO je nedavno proslavila tri godine postojanja i rekla nam je da su tu svi volonteri koji su siromašni i koji su sami prošli kroz to.
,,Naša Narodna kuhinja postoji već tri godine. Kod nas su volonteri svi siromašni i oni koji su prošli kroz siromaštvo”, rekla nam je Konstantina Maraš.
U Narodnoj kuhinji dnevno se napravi oko 300 obroka, iako je 60 otišlo sezonski da radi preko saradnika ove organizacije.
,,Svakodnevno mi spremimo oko 300 obroka, a od toga 60 naših korisnika je otišlo sezonski da radi, a sve preko naših saradnika. Uvijek je spemno 300 obroka, jer se uvijek nađe neko da nema taj dan obrok, a gladnih ne smije da bude”, rekla je Konstantina.
Maraš nam je rekla da korisnici mogu biti sva lica materijalnih primanja, tuđe njege i pomoći, penzioneri sa minimalnom penzijom i svi oni koji nemaju obrok.
Iz Narodne kuhinje su nam rekli da će ovaj dan da obilježe tako što će 30 paketa da podijele najugroženijim licima.
,,Ovaj dan ćemo obilježiti tako što ćemo podijeliti 30 paketa najugroženijim porodicama, a to je donacija crnogorske porodice iz Berlina” saopštila je Maraš.
Takođe će u naredna dva dana za djecu socijalno ugroženih porodica i djecu bez roditelja iz Nikšića, Podgorice i Bara odvesti na izlet, a sve zahvaljujući uvoznicima sokova i čokolada.