Konj je životinja koja ima možda i najzapaženiju ulogu od svih životinja u ljudskoj istoriji. Korišteni su od poljoprivrede, preko transporta, lova, ratovanja do sporta. Na inicijativu Kolin Pejdž, koja se bavi proučavanjem životinja, 2005. godine je počelo obilježavanje Dana zaštite konja.

Konji su, sem zbog svoje snage, ljudima značajni i zbog svje blage naravi i prijateljskog odnosa prema ljudima. Psiholozi preporučuju boravak sa konjima i jahanje, jer ove aktivnosti pozutuvno utiču na mentalno zdravlje.
Svi današnji konji pripadaju jednoj vrsti (Equus ferus ili Equus caballus), a veliki broj je domestifikovanih vrsta.
Kolin Pejdž smatra da su ljudi dužni da se na određeni način oduže ovoj vrsti. Nažalost, veliki broj konja je zanemaren, o njima se loše brine, a česta je pojava da ih vlasnici napuste kada više ne mogu da se brinu o njima. Pored toga, od konja se očekuje da prelaze prevelike distance i da nose velike terete.
I u sportu postoje okrutnosti prema konjima. Često su izloženi napornim treninzima, ali i nedozvoljenim supstancama poput steroida koji štete njihovom zdravlju.
Nažalost, veliki broj trkačkih konja, nakon što završi karijeru, biva odveden u klanicu.
Upravo zbog ovih, ali i mnogih drugih primjera zloupotrebe konja, ustanovljen je Svjetski dan konja da bi se skrenula pažnja na njihov položaj.