Mladi Nikšića

Među osuđenicima u crnogorskim zatvorima najviše je onih koji odgovaraju za krivična djela koja se tiču droge i ubistava, prenosi CDM.

U izvještaju Savjeta Evrope o stanju u crnogorskim zatvorima za 2015. godinu navedeno je da je srednja starost robijaša 33 godine, a da prosječan dnevni trošak po zatvoreniku iznosi 19 eura.

Najviše zatvorenika služi kaznu zbog krivičnih djela povezanih sa drogom i to svaki četvrti, što je sedmi najveći procenat u Evropi, a prosjek je 18.7 odsto.

Drugo najčešće krivično djelo je ubistvo, i skoro svaki peti zatvorenik je u zatvoru zbog toga, a slijede krađe sa 10 odsto zatovrenika. U 2014. je situacija bila obrnuta pa je čak 32 odsto zatvorenika bilo pritvoreno zbog krađe.

Broj zatvorenika koji uključuje i pritvorenike koji čekaju suđenje je ostao na skoro istom nivou kao 2014. i iznosi 1.100, što znači da je zatvoreno 176.8 ljudi na 100 hiljada stanovnika što je daleko više od prosjeka za zemlje članice Savjeta Evrope koji iznosi 115.7.

U 2014. je zabilježeno sedam smrti u zatvorima, dok su 2013. zabilježene dvije smrti.

Po broju zatvorenika u odnosu na osuđenike, Crna Gora je iza Slovačke, Rusije i Češke, ali sa 7.6 zatvorenika u odnosu na jednog osuđenika je dosta iznad evropskog prosjeka od 3.5.

Izvještaj konstatuje da se ukupan broj zatvorenika povećao za oko 10 odsto u odnosu na 2009. godinu, i da je značajno brža dinamika povećanja zatvorske populacije.

Prepunjenost zatvora drugu godinu u nizu nije bio problem, pa je u septembru 2015. bilo zauzeto 81.5 mjesta u odnosu na 100 dostupnih, što je pad u odnosu na 96.2 prema 100 kako je bilo 2014. godine.

Zatvoreniku je efektivno dostupno po četiri kvadratna metra. Srednja starost zatvorenika je 33 (u 2014. je bila 35), a udio zatvorenih žena je manji od prosjeka za SE zemlje (3.4 odsto u odnosu na 5.2 odsto).

Procenat stranih državljana mežu zatvorenicima je 15.5 odsto što je relativno visoko u odnosu na evropski prosjek od 10.8 i u izvještaju se konstatuje da je to najveći indikator u svim državama Zapadnog Balkana.

Broj puštenih je u 2014. bio 2.230 što je 358.4 na 100 hiljada stanovnika, pa je Crna Gora po tome samo iza Irske. U 2013. je oslobađanja bio čak 2.851.

U 2014. nisu zabilježena bježanja iz zatvora, ali su zabilježene druge forme bježanja kao što su bježanja iz otvorenih institucija (sa farmi) ili iz polu-pritvora, kao i bjekstva nakon odobrenog vikend izlaska iz zatvora.

Ukupan budžet koji je potrošila zatvorska administracija u 2012. je bio 7.6 miliona eura. Prosječan dnevni trošak po zatvoreniku je je porastao sa 15 eura u 2014. na 19 eura u 2015. ali je i dalje tri puta manji od prosjeka u Evropi koji iznosi 52 eura.

U opisu stanja u zatvorima u Crnoj Gori u 2015. godini, navodi se da nije bilo promjena u Krivičnom zakoniku i da nije bilo nove legislative koje su bile usmjerene na određene kategorije zatvorenika.