Tokom 2015. godine Prosvjetna inspekcija je izvršila 451 inspekcijski pregled i to 139 redovnih, 300 po inicijativi i 12 kontrolnih, u toku kojih su utvrđene 184 nepravilnosti, saopšteno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Kako navode, najčešće nepravilnosti utvrđene su u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja i vaspitanja, srednjeg opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja, visokog obrazovanja, vaspitanja i obrazovanja lica sa posebnim potrebama, obrazovanja odraslih i učeničkog i studentskog standarda odnosile su se na: zapošljavanje nastavnika, podjelu predmeta na nastavnike i raredna starješinstva, ocjenjivanje učenika i studenata i izdavanje javnih isprava, upis, prepis i ispis studenata, ocjenjivanje učenika i studenata i izdavanje javnih isprava, prava djece, učenika i studenata i slično.
Na osnovu utvrđenih nepravilnosti Prosvjetna inspekcija je donijela 14 rješenja, od kojih se jedna odnosila na privremenu zabranu rada fakulteta. “Ista su se odnosila na zabranu rada nastavniku koji ne ispunjava uslove u pogledu stepena i profila stručne spreme (3), privremenu zabranu rada fakulteta (1), naredbu za obrazovanje komisije za provjeru znanja po prigovoru učenika, odnosno roditelja (2), naredbu poništavanja nepropisno položenog stručnog ispita i izdatog uvjerenja o položenom stručnom ispitu (2)”, navode u UIP.
Rješenja su se, takođe, odnosila i na naredbu raspisivanja konkursa za zapošljavanje nastavnika (2), naredbu da se izda diploma studentu koji je položio sve ispite propisane studijskim programom (1), naredbu da se izda ispisnica studentima (2), naredbu za sporazumno preuzimanje nastavnika na dopunu norme (1).
Efekti ukazivanja i donesenih rješenja su, kako se navodi, potpuni i pozitivni. “Naime, u svim situacijama je postupljeno po ukazima prosvjetnih inspektora, a od pomenutih 14 rješenja, 11 je izvršeno, dok se za tri rješenja čeka odluka drugostepenog organa. Dakle, inspekcijski nadzor nad primjenom zakona, podzakonskih akata i drugih propisa iz oblasti prosvjete ispunio je očekivanja, jer se adekvatnim preduzimanjem i izvršenjem upravnih i drugih mjera i radnji, postigao cilj, što znači da su utvrđene nepravilnosti otklonjene, a rad subjekata nadzora usklađen sa propisima”, objašnjavaju u UlP i dodaju da u 2015. godini Prosvjetna inspekcija nije izricala prekršajne naloge, niti novčane kazne prekršajnim nalozima.