Mladi Nikšića

Objavljen javni oglas za prijem 103 pripravnika u sudovima
Vrhovni sud Crne Gore objavio je danas javni oglas za prijem 103 pripravnika u sudovima.

Javni oglas za prijem pripravnika objavljen je za potrebe 22 suda:
1. Osnovni sud Bar – 4 pripravnika/ce
2. Osnovni sud Berane – 4 pripravnika/ce
3. Osnovni sud Bijelo Polje – 5 pripravnika/ce
4. Osnovni sud Danilovgrad – 2 pripravnika/ce
5. Osnovni sud Žabljak – 1 pripravnik/ca
6. Osnovni sud Kolašin – 2 pripravnika/ce
7. Osnovni sud Kotor – 6 pripravnika/ce
8. Osnovni sud Nikšić – 6 pripravnika/ce
9. Osnovni sud Plav – 1 pripravnik/ca
10. Osnovni sud Podgorica – 13 pripravnika/ce
11. Osnovni sud Rožaje – 2 pripravnika/ce
12. Osnovni sud Ulcinj – 2 pripravnika/ce
13. Osnovni sud Herceg Novi – 3 pripravnika/ce
14. Osnovni sud Cetinje – 2 pripravnika/ce
15. Privredni sud Crne Gore – 6 pripravnika/ce
16. Upravni sud Crne Gore – 4 pripravnika/ce
17. Viši sud Bijelo Polje – 6 pripravnika/ce
18. Viši sud Podgorica – 14 pripravnika/ce
19. Sud za prekršaje Budva – 4 pripravnika/ce
20. Sud za prekršaje Podgorica – 9 pripravnika/ce
21. Sud za prekršaje Bijelo Polje – 4 pripravnika/ce
22. Viši sud za prekršaje Crne Gore – 3 pripravnika/ce

Po prvi put javni oglas je objavljen saglasno Zakonu o pripravnicima u sudovima i državnom tužilaštvu i pravosudnom ispitu i Plana potrebnog broja pripravnika u sudovima na nivou Crne Gore koji se donosi na period od tri godine.
Novina je da prijavljeni kandidati pored završenih četvorogodišnjih studija na pravnom fakultetu moraju imati i položen ispit za pripravnike za rad u sudovima i državnom tužilaštvu za koji uvjerenje izdaje Ministarstvo pravde.
Odluku o izboru pripravnika u sudovima donosi predsjednik Vrhovnog suda prema redosljedu utvrđenom na rang listi. Ako dva ili više kandidata na rang imaju isti broj bodova, prednost ima kandidat koji je pripadnik manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice, a ako su kandidati pripadnici manjinskog naroda ili druge manjinske nacionalne zajednice prednost ima kandidat koji ima veću prosječnu ocjenu na završenom fakultetu.
Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa, a potrebna dokumentacija se mora dostaviti na adresu Vrhovnog suda, Njegoševa br.10, 81000 Podgorica, sa naznakom za javni oglas za prijem pripravnika u sudovima.