Privremenom mjerom Osnovnog suda u Podgorici Državi Crnoj Gori i “Zaštiti prostora Crne Gore” DOO Danilovgrad privremeno je zabranjeno rušenje i bilo kakva promjena na nepokretnostima u javnosti poznatoj kao Lamela C u naselju Zabjelo.

Pred sudom pokrenut postupak zbog smetanja posjeda.

“M.V., M.P., A.K.S. i T.J. su tužili Državu Crnu Goru – Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Ministarstvo unutrašnjih poslova i “Zaštitu prostora Crne Gore” DOO Danilovgrad zbog smetanja posjeda i uz tužbu dostavili predlog za određivanje privremene mjere obezbjeđenja. Kako se radi o sporu zbog smetanja posjeda, to je sud, po službenoj dužnosti, bez saslušanja protivne stranke, privremenu mjeru i odredio, imajući u vidu da je ista potrebna radi otklanjanja hitne opasnosti protivpravnog oštećenja, sprječavanja nasilja ili otklanjanja nenadoknadive štete”, piše u saopštenju dostavljenom iz Osnovnog suda.

Sud je u rješenju naveo da su tužioci – predlagači obezbjeđenja učinili vjerovatnim svoje potraživanje jer su upisani kao vlasnici u obimu prava 1/1 na posebnim djelovima stambene zgrade u spornoj Lameli C, ali i da su i etažni vlasnici, što im daje pravo da slobodno uživaju, koriste se i raspolažu posebnim i zajedničkim djelovima stambene zgrade.

“Osim toga, u listu nepokretnosti nema zabilježbe bilo kakvog rješenja o predmetnom rušenju, što ukazuje na vjerovatnost savjesnosti vlasnika stanova, i potraživanja u odnosu na protivnike obezbjeđenja, s obzirom na načelo pouzdanja u katastarku evidenciju”.

Sud je ukazao da su tuženi već započeli sa rušenjem stanova koji se nalaze u mezaninu stambene zgrade, da sa istim namjeravaju i da nastave, budući da se zaštitna ograda i radne mašine i dalje nalaze ispred objekta, čije je rušenje započeto, te da se povodom spornog objekta vodi i upravni spor u kojem kao stranke nisu označeni etažni vlasnici.

Ističu da bi se eventualnim nastavkom započetog rušenja tužiocima i ostalim etažnim vlasnicima nanijela nenadoknadiva šteta koja bi se ogledala u gubitku imovine velike vrijednosti, pri čemu se stavlja u opasnost život i zdravlje ljudi, a, dodaju, moguća je i šteta po okolne objekte, što za sada proizilazi iz nalaza i mišljenja vještaka građevinske struke i mišljenja pravnog lica “C.” DOO Podgorica.

“U konačnom, sud se pozvao i na odredbe Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, protokol uz Konvenciju, kao i Ustav Crne Gore, zaključujući da su se tuženi preduzimanjem radnji rušenja umiješali u prava zagarantovana čl. 8 Konvencije, s obzirom da su bez, za sada, prezentovanog ijednog zakonskog osnova srušili čitav jedan sprat objekta koji je u svojini fizičkih lica, onemogućavajući vlasnike da uđu u svoje nepokretnosti, kao i da kao etažni vlasnici koriste zajedničke prostorije tog objekta. Navedena privremena mjera može trajati do pravosnažnog okončanja predmetnog postupka i istom se samo privremeno zabranjuje rušenje”, zaključuje se u saopštenju.