Vlada Crne Gore ponudila je model za unapređenje finansijskog položaja srednjeg medicinskog kadra, ali predstavnici sindikalnih organizacija iz oblasti zdravstva nijesu prihvatili iznijetu ponudu jer njome nije obuhvaćeno i nemedicinsko osoblje, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja.

Iz tog Vladinog resora su kazali da su se ministri zdravlja i finansija Vojislav Šimun i Novica Vuković sastali danas sa predstavnicima sindikalnih organizacija, kako bi razgovarali o manjkavostima i predlozima za unaređenje Granskog kolektivnog ugovora (GKU).

Kako se navodi, ministri su ponudili model kroz važeće zakonsko rešenje, a u okviru raspoloživih sredstava Fonda za zdravstveno osiguranje, kojim bi se unaprijedio finansijski položaj srednjeg medicinskog kadra.

„Vlada je ponudila u datom momentu nakorektnije moguće riješenje za srednji medicinski kadar, iako predstavnici sindikalnih organizacija iz oblasti zdravstva nijesu prihvatili iznijetu ponudu, jer istom nije obuhvaćeno i nemedicinsko osoblje“, kaže se u saopštenju.

Šimun je istakao da je za srednji medicinski kadar, koeficijenata ispod 6.95, koji su definisani kao najugroženiji, prelaznim rješenjem do donošenja Zakona o zaradama u javnom sektoru i posljedično novog GKU, kroz model mjesečne stimulacije, već bio popravljen status.

Vuković je poručio da Vlada mora voditi računa o principu jednake zarade za isti ili rad slične vrste, odnosno u skladu sa stepenom složenosti i odgovornosti poslova, kako bi zaposleni bili pravično i konkurentno plaćeni i imali dobre uslove rada.

Iz Ministarstva su kazali da je na sastanku poručeno da odgovornost menadžmenta mora biti na mnogo većem nivou, kao i da se moraju prepoznati mehanizam kojim će stimulisati rad te kategorije zaposlenih.

Sa sastanka je, dodaje se, poručeno da se jedino sistemskim pristupom, kroz izradu Zakona o zaradama u javnom sektoru, konstantnim dijalogom i uvažavanjem sugestija sindikalnih organizacija iz oblasti zdravstva, može graditi sistem koji će uvažavati položaj svih zaposlenih.

„Ali koji će počivati na uzajamnom povjerenju u cilju efikasnog pružanja zdravstvene zaštite po mjeri građana, ali i zadovoljnog i motivisanog zdravstvenog radnika“, zaključuje se u saopštenju.

Izvor: MINA