Danilo Kiš

Uzbudljiva slika jednog svijeta data u moćnoj lirskoj svjetlosti. Velika priča o ocu i odrastanju.

I u ovom romanu Danilo Kiš miješajući dokumentarnost i iluziju, stvara roman-ispovijest jednog dječaka koji je još na početku romana postavio sebi zadatak da pobijedi snove i nadmudri smrt.

„U romanu Bašta, pepeo radi se o metafori, o strahopoštovanju deteta prema ocu. Otac je uvek veličina. To je skoro frojdovski problem: tokom izvesnog perioda, otac predstavlja kralja u odnosu na dete, on je omnipotentan. U romanu Bašta, pepeo hteo sam da razvijem tu metaforu sa idejom da jednog dana još nešto napišem o ocu. “ Danilo Kiš (1984)