Mladi Nikšića

Razvoj socijalnog preduzetništva, u Crnoj Gori može biti pokretač razvoja lokalnih samouprava i generator kreiranja novih radnih mjesta posebno za najranjivije kategorije stanovništva, ocijenio je predstavnik Ministarstva rada i socijalnog staranja, Jasmin Lukačević.

On je na Sajmu socijalnih preduzeća, koji je organizovao Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj na kojem je deset nevladinih organizacija (NVO) dobilo grantove u okviru projekta “Smart Start”, istakao da Crna Gora još uvijek nije počela da koristi sve potencijale koje može da pruži socijalno preduzetništvo, ocjenjujući da socijalna preduzeća predstavljaju glavni pokretač društvenih inovacija, prenosi CDM.

“Socijalna ekonomija ima za cilj stvaranje koristi za zajednicu, a ne samo za investitore i privatne vlasnike. Ova vrsta ekonomije uključuje širok spektar učesnika, a to su fondacije, kooperative, socijalne banke. Ovakva vrsta socijalnih preduzeća, svojim proizvodima i uslugama, direktno utiče gotovo u svakom segmentu evropskog tržišta i kreira milione radnih mjesta”, objasnio je Lukačević.

Prema njegovim riječima, razvoj socijalnog preduzeća, u Crnoj Gori može biti pokretač razvoja lokalnih samouprava i generator kreiranja novih radnih mjesta posebno, kako je kazao, za najranjivije kategorije stanovništva.

“To bi doprinijelo smanjenju siromaštva, kroz iskorišćavanje potencijala u zajednici. Sa druge strane, ravoj socijalnog preduzetništva u Crnoj Gori doprinio bi ostvarivanju strateških ciljeva, koji se odnose na jačanje socijalne kohezije, borbu protiv siromaštva, veće zapošljavanje kroz integraciju socijalnih, ekonomskih i ekoloških ciljeva”, naveo je Lukačević.