Mladi Nikšića

Jedno od najvažnijih prava djeteta je da ono treba znati svoja prava, poručio je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmed Zenka na otvaranju internacionalne studentske konferencije o crnogorskom zakonodavstvu iz perspektive zaštite prava djeteta i međunarodnih standarda.

Zenka je zahvalio na prilici da iz ugla resora na čijem je čelu govori o jednoj od po njemu najznačajnijih tema, zaštiti prava djeteta, prenosi CDM.

U svom uvodnom obraćanju on je podsjetio na najvažnija međunarodna i domaća dokumenta iz oblasti zaštite ljudskih prava i prava djeteta i dodao da je svaki propis značajan u onoj mjeri u kojoj se poštuje.

Zenka je istakao svoje uvjerenje da će nacionalna politika koju sprovodi Vlada Crne Gore, a koja je usmjerena na afirmaciju ljudskih prava i sloboda, te prava djeteta kroz svoje mehanizme zaštite omogućiti da sva djeca u Crnoj Gori podjednako uživaju svoja prava jer predstavljaju potencijal i budućnost našeg društva.

Dekan fakulteta prof.dr. Velimir Rakočević istakao je, u kontekstu teme konferencije rekao da je na Pravnom fakultetu prepoznat značaj ove teme, te da treba je potrebno stvoriti mogućnosti da svako dijete potpuno i skladno razvije svoju ličnost.

Snežana Mijušković ispred Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda Crne Gore govorila je o Konvenciji o pravima djeteta, te posebno članu 44 Konvencije koji se odnosi na načine kako međunarodna zajednica prati implemntaciju ovog dokumenta.

Dijana Popović-Gavranović ispred Vrhovnog državnog tužilaštva istakla je važnost temelja pozitivnog roditeljstva. Takođe, kako je navela, nijedan međunarodni document ne postavlja obaveze djeci niti roditeljima, već državi.

Ibrahim Smailović istakao je važnost ove teme iz ugla Ministarstva pravde i naveo da Crna Gora spade u grupu zemalja u kojoj su prava djeteta normativno potpuno zaštićena.

“Odnos jednog društva prema djeci slika je njegove odgovornosti i posvećenosti budućnosti. Zato o našim najmlađim građanima i njihovim pravima moramo i brinuti i govoriti, i tone samo iz ključnog razloga-moralne i pravne odgovornosti, nego i zbog obaveza koje je naša država preuzela na međunarodnom nivou”, poručeno je sa studentske konferencije.