Socijalistička narodna partija Nikšić ukazuje da je nastavljena praksa nezakonitog zapošljavanja u organima lokalne samouprave, te očekuje od nadležnih pravosudnih organa da stanu na put tom bezakonju.

Kako stoji u saoptenju SNP-a, Upravna inspekcija MUP-a Crne Gore, nakon izvršene inspekcijske kontrole, a po zahtjevu Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, u vezi sa nezakonitim zasnivanjem radnog odnosa na neodređeno vrijeme u organima lokalne samouprave opštine Nikšić, dana 26. novembra 2015. godine donijela je Zapisnike o otklanjanju nepravilnosti i to:
Zapisnik br. 05/2-069/15-72061/1; 05/2069-15-72068/1; 05/2-069/15-72069/1; 05/2-069/15-72067/1; 05/2-069/15-; 05/2-069/15-72072/1; 05/2-069/15-72070/1; 05/2-069/15-72063/1; 05/2-069/15-72071/1; 05/2-069/15-72062/1; 05/2-069/15-72064/1 i 05/2-069/15-72066/1, kojima se ukazuje starješinama organa lokalne samouprave da otklone nepravilnosti utvrđene u postupku inspekcijskog nadzora u odnosu na zasnivanje radnog odnosa, na neodređeno, za 87 nezakonito uposlenih radnika.
Rok za otklanjanje nepravilnosti je ostavljen od 15 dana od dana prijema Zapisnika.
Predsjednik Opštine Nikšić Veselin Grbović aktom br. 02-119-162 od 22.12.2015. godine obavještava Upravnu inspekciju da je postupljeno po njihovom nalogu, odnosno da je 17. decembra 2015. godine prestao radni odnos nezakonito primljenim radnicima.
,,Upravna inspekcija na osnovu tog akta, u svojim prostorijama, sačinjava Zapisnike o izvršenim kontrolnim inspekcijskim pregledima od 4. januara 2016. godine u kojima se konstatuje da je postupljeno po nalogu inspekcije. U istim Zapisnicima donose se i Zaključci o obustavi postupka, čime je kontrola faktički završena.
Međutim, gradonačelnik i starješine organa lokalne uprave obmanjuju Upravnu inspekciju i odmah prave novo krivično djelo i iste one radnike kojima su prekinuli radni odnos ovoga puta, takođe bez oglasa, primaju na određeno.
Za sve navedeno svaki komentar je suvišan, već samo još jednom napominjemo, zbog javnosti, jer državni organi ne rade svoj posao, da je 17.decembra 2015. godine isplaćeno 105 radnika lokalne samouprave kroz Program rješavanja viška radnika, uz isplatu otpremnine od po 10.000 eura po zaposlenom. Da je 2011. godine kroz isti takav program i uz više otpremnine nego sada napustilo oko 180 radnika. Da je u izbornoj 2012-2013. godini nezakonito u lokalnoj upravi i Javnim ustanovama primljeno blizu 200 radnika”, kazano je u saopštenju SNP-a