Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore obavještava korisnike prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja da će isplata redovnog mjesečnog primanja za oktobar 2020. godine početi u petak, 20. novembra 2020. godine.

Prosječna penzija iznosi 290,96 eura, a ukupna sredstva potrebna za isplatu prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja su 36,24 miliona eura.
Ističe se da je Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore, u uslovima pandemije korona virusa i drastično smanjenih kadrovskih kapaciteta, uspio da vanrednim naporima u potpunosti okonča aktivnosti na punoj implementaciji Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, te su isplatom penzija za oktobar 2020. godine obuhvaćene sve kategorije korisnika prava na koje su se izmjene zakona odnosile.
S tim u vezi, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja Crne Gore donio je 662 rješenja za penzionere koji su po prvi put ostvarili pravo na penziju po propisima koji su stupili na snagu 12. avgusta 2020. godine, za 1.149 penzionera kojima je rješenjem ponovo određen iznos penzije po članu 200a i za koje je izvršen preračun razlike za isplatu, a donesena su i rješenja o okončanju postupka za 234 penzionera kojima je u oktobru isplaćena akontacija.
“Prema tome, isplatom prava za oktobar 2020. godine, Fond je obezbijedio da sve stranke, nezavisno od datuma početka primjene novog softverskog rješenja za primjenu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, ostvare sva prava shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, u pripadajućem iznosu i na način kako je to navedenim zakonom propisano”, kaže se u saopštenju Fonda PIO.