Građani od danas mogu podnositi zahtjeve za četvrtu fazu projekta “Hiljadu plus”. Podnosioci svoje zahtjeve i dokumentaciju predaju u filijalama Crnogorske komercijalne banke (CKB), Erste, Lovćen, NLB i Podgoričke, do trećeg decembra, svakog radnog dana od 08:30h do 15:00h.
U projektu mogu učestvovati sva porodična domaćinstva čiji članovi nemaju riješeno stambeno pitanje i koji ispunjavaju propisane uslove.
“Prioritet u ostvarivanju prava na rješavanje stambene potrebe dodjelom vaučera za kupovinu stambenog objekta naročito imaju samohrani roditelji, odnosno staratelji, osobe sa invaliditetom, porodična domaćinstva čiji je član osoba sa invaliditetom, porodična domaćinstva sa djecom sa smetnjama u razvoju, mladi koji su bili djeca bez roditeljskog staranja, zaposleni u ustanovama koje obavljaju zdravstvenu djelatnost u javnom sektoru i žrtve nasilja u porodici”, navodi se u javnom pozivu za građane.
Vaučer se izdaje podnosiocima zahtjeva za koje je utvrđeno da ispunjavaju propisane uslove i naročito sadrži informacije o iznosu maksimalnog kreditnog zaduženja i strukturi stambenog objekta. Vaučer važi 60 dana od dana izdavanja, i u tom periodu se vaučer može iskoristiti, odnosno sklopiti predugovor. Rok važenja vaučera može se produžiti odlukom Projektnog odbora na zahtjev imaoca vaučera, ali ne duže od 45 dana.