Iz uprave Službe zaštite i spašavanja Nikšić navode da je poboljšano stanje sa požarima koji su bili aktivni kod Perasta i Kamenara tokom cijelog jučeranjeg dana. Ovi požari su se približili naseljenom dijelu, te je akcija gašenja trajala cijeli dan.

Kiša u večernjim satima je doprinijela poboljšanju cjelokupne situacije. Trenutno su svi požari pod kontrolom, ali je Služba i dalje pod oprezom, zbog mogućnosti pojave vjetrova koji mogu uticati na širenje požara.