Kraj ljetnje turističke sezone, i početak zime, za mnoge mlade ljudi, koji su tokom ljeta radili na crnogorskom primorju, znači povratak kući, i čekanje neke bolje prilike.

Ljetnja turistička sezona je za mnoge ljude pravi način da, radeći sezonske poslove zarade. To se posebno odnosi na mlade ljude, koji većinom nakon završetka obaveza na fakultetu, pakuju kofere put mora, kako bi naredna tri mjeseca radili i zaradili.

Naime, Zavod za zapošljavanje je ove godine odlučio da pruži šansu mladim ljudima, i to u zimskom turizmu. Kako su nam saopštili, poslodavci turističke privrede sa sjevera, od 1. decembra mogu od Zavoda za zapošljavanje koristiti subvencije, ukoliko zaposle crnogorske državljane mlađe od 24 godine. Za razliku od minulih godina kada su subvencije dodjeljivane ljeti poslodavcima iz primorskih opština, ovaj program je okrenut poslodavcima i nezaposlenima sa sjevera. Kako kažu, očekuju veliko interesovanje za zapošljavanje mladih konobara, kuvara,barmena, radnika na skijalištima…

„Riječ je o realizaciji projekta “Mladi u zimskom turizmu” , koji će trajati od 1. decembra do 1. marta. Program stimulisanja sezonskog zapošljavanja podrazumijeva subvenciju zarada zaposlenih u iznosu od po 100 eura mjesečno“, ističu iz Zavoda za portal Kolektiv.

Ovo je sjajna prilika za nezaposlene mlade ljude, da iskoriste blagodeti i zimske turističke sezone u našoj zemlji, a ne samo ljetnje. Kako su nam kazali iz Zavoda za zapošljavanje, ovaj program je nastao iz programa „Zaposlimo mlade na sezonskim poslovima“, koji je realizovan u periodu od 2011. do 2015. godine.

„Zavod će subvencije dodjeljivati poslodavcima iz sjevernih i manje razvijenih opština: Berane, Andrijevica, Plav, Rožaje, Gusinje, Petnjica, Bijelo Polje, Mojkovac, Pljevlja, Žabljak, Nikšić, Šavnik, Plužine, Danilovgrad, Kolašin i Cetinje, koji na sezonskim poslovima u toku zimske turističke sezone zaposle mlade do 24 godine, prioritetno iz tih opština“, objašnjavaju oni.

Prema posljednim podacima Zavoda za zapošljavanje, u Crnoj Gori je 37,6 hiljada nezaposlenih lica, i taj broj je u porastu, u odnosu na isti period prošle godine. Jedan od ciljeva realizacije ovog projekta, je i veliki broj mladih ljudi na evidenciji nezaposlenih.

„Pokretanje ovog projekta uzrokovano je nizom razloga: značajno učešće mladih na evidenciji nezaposlenih, nedovoljna zastupljenost mladih na sezonskim poslovima, veliko učešće strane radne snage, potreba da se sezonski poslovi legalizuju, te smanji rad na crno u ovoj oblasti“, ističu iz Zavoda, prenosi Kolektiv.

Za realizaciju projekta “Mladi u zimskom turizmu” Zavod je izdvojio 50 000 eura za finansiranje subvencija za 200 učesnika. Prema njihovum riječima, poslodavac može dobiti subvenciju kada sa nezaposlenim licem zaključi ugovor o radu, i prijavi ga Poreskoj upravi na obavezno socijalno osiguranje. Projekat traje do 1. marta.