Svi svršeni visokoškolci koji su se prijavili za Program stručnog osposobljavanja, od sinoć znaju gdje će raditi narednih devet mjeseci, počev od 15. januara naredne godine.

Naime, u periodu od 26. oktobra do 26. novembra, visokoškolci su imali priliku da apliciraju preko sajta e-uprave, gdje su, u skladu sa tim koji fakultet su završili, mogli da biraju između poslodavaca koji su se prijavili.

Visokoškolci će početi da rade 15. januara naredne godine, a Program traje devet mjeseci. Prema ranijim podacima Zavoda za zapošljavaje Crne Gore (ZZZCG), na njihovoj evidenciji se nalazi blizu 4 000 visokoškolaca, koji nemaju iskustva u struci.

Kada su u pitanju struke gdje najviše ima nezaposlenih, prednjače pravnici, zatim ekonomisti, lica prosvjetno obrazovne struke, a među nezaposlenima su i 153 magistra bez iskustva.

Ovo je četvrta generacija za redom, koja ima priliku da se zaposli na devet mjeseci, pa možda i da dobije posao za stalno, ako poslodavac tako odluči.