Upravni odbor prihvatio je prijedlog Senata Univerziteta Crne Gore i pokrenuo postupak za dopunu licence povećanjem broja studenata za upis na doktorske studije na Medicinskom fakultetu za studijsku 2016/2017, sa pet na 11 studenata, saopšteno je iz UCG.

A konačnu odluku će, kako dodaju, donijeti Ministarstvo prosvjete.
Upravni odbor Univerziteta Crne Gore odlučio je i da pokrene postupke za izbor dekana na Fakultetu likovnih umjetnosti na Cetinju i direktora Instituta za biologiju mora u Kotoru.
“Na sjednici su usvojeni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Ekonomskom fakultetu, Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje i Pomorskom fakultetu Univerziteta Crne Gore”, dodaju oni.
Članovi Upravnog odbora upoznali su se sa Nacrtom izvještaja Memoranduma revizije za rashode koji su ostvareni u Rektoratu Univerziteta Crne Gore u 2015. godini, koji je sačinila Služba za unutrašnju reviziju Univerziteta Crne Gore.