Osnovna škola “Mileva Lajović Lalatović” iz Nikšića druga je po broju romskih učenika u Crnoj Gori. Na rezultate u dijelu inkluzivnog obrazovanja, posebno su ponosni u ovoj školskoj godini jer od 163 đaka RE populacije nijedan nije odustao od školovanja, kako prenosi portal vijesti.me.

“Kraj je prvog polugodišta, a nijedno dijete nije napustilo školu i značajno manji broj učenika je neocijenjen u odnosu na prethodne školske godine”, kazala je pedagog u OŠ “Mileva Lajović Lalatović” Nada Mitrović.

Logoped u školi Irena Vasiljević kaže da da bi sve funkcionisalo škola mora biti dobro organizovana, a da bi bila dobro organizovana, rad mora biti timski.

Tim koji se stara da romsku djecu izvede na pravi put predvode pedagog, psiholog i logoped. Od 2002. godine otkako sprovode inkluziju – dopunska nastava, posjete roditeljima i akcije pomoći samo su neke od redovnih aktivnosti.

“Mi smo u velikoj mjeri zadovoljni zato što su naša djeca vrlo svjesna i veoma prisutna u svemu i imamo utisak da su prepereke koje su glavne u pohađanju nastave sve manje i manje. Da bi te prepreke umanjili ovdje smo organizovali razne humanitarne akcije da bismo toj djeci obezbijedili pomoć, jer je to glavni razlog nepohađanja nastave”, kaže Vasiljević.

Mitrović kaže da ima poteškoca ali da i radosti puno ima.

“Imamo sjajne djece. Imamo ih koja idu na takmičenja, uključena su u razne sekcije”, kaže Mitrović.
Nardi i Melinda su dobri učenici i članovi đackog parlamenta. Kažu da poznaju mnogo romske djece koja ne idu u školu, ali da su oni zavoljeli školske obaveze zahvaljujući nastavnicima koji ih podržavaju u svemu.

“U planu mi je kad završim 9. razred upišem smjer trgovački tehničar, gdje mogu da završim to kratko i da onda radim. Ili ću upisati fakultet za vaspitača ili socijalnog radnika”, kaže učenik Nardi Ahmetović.

“Najviše volim zdrave stilove života, matematiku, geografiju, hemiju”, rekla je učenica Melinda Beriša.

Najmuzikalniji učenik uspješan je u regionalnom muzičkom takmičenju.

“Prvo mi je škola, pa onda pjevanje. Dobar sam đak, redovno dolazim u školu, samo sam malo izostajao kad sam bio u Beogradu”, priča Ismail Delija.

Razlika u pristupu školskim obavezama, vidljiva je i kod roditelja.

“Znaju svoja prava, znaju kome da se obrate, da zatraže podršku. I mislim da to pokazuje napredak”, kaža Vasiljević.

Iz škole kažu da u prilog njihovom ukupnom radu govore brojna opštinska priznanja, kao i državna nagrada Oktoih, ali da su ipak najponosniji na to što brišu razlike.