Nikšićka Komunalna policija uskoro će imati mnogo veća ovlašćenja nego što je bio slučaj dosad. Kako propisuje zakon, komunalni policajci će moći da upozoravaju, izdaju usmena naređenja, utvrđuju identitet i lišavaju slobode počinioca prekršaja. Sve to propisuje i nošenje uniforme sa imenom službenika, njegovom funkcijom, kao i simbolom grada, saopšteno je za Dan.

Nikšićka Komunalna policija nove uniforme dobiće do kraja ovog ili početkom narednog mjeseca. Prema riječima načelnika Komunalne policije Zdravka Vlahovića, nove uniforme su prilagođene pravilniku i standardima, koji su određeni zakonom.
,,Komunlni policajci će imati ovlašćenja i da zaustave i privremeno isključe iz saobraćaja vozilo, primijene video-nadzor i upotrebe fizičku snagu, palicu i lisice“, kaže Vlahović, napominjući da je u toku reorganizacija službe.