remdesvir

Lijek remdesivir, koji se koristi za liječenje pacijenata oboljelih od kovida-19, ne skraćuje period oporavka kod onih pacijenata koji su počeli da ga primaju nakon što su priključeni na mehaničku ventilaciju niti kod pacijenata čije liječenje ne zahtijeva primjenu dodatnog kiseonika, rekla je Pobjedi rukovodilac Centra za ljekove u Institutu za ljekove i medicinska sredstva Crne Gore Željka Bešović.
Svjetska zdravstvena organizacija objavila je prošle nedjelje da se taj medikament ne preporučuje za liječenje pacijenata koji su hospitalizovani zbog kovida-19, bez obzira na to koliko su bolesni.
SZO tvrdi da ne postoji evidencija da remdesivir smanjuje mortalitet ili potrebu za mehaničkom ventilacijom.
“Ovaj lijek djeluje na virus na način da sprečava njegovo umnožavanje, samim tim pomaže organizmu da se brže oporavi, odnosno skraćuje se vrijeme hospitalizacije. Ovaj pozitivni učinak lijeka na skraćenje perioda oporavka nije primijećen kod pacijenata koji su na mehaničkoj ventilaciji (što je različito od primjene dodatnog kiseonika) kao i kod pacijenata čije liječenje ne zahtijeva primjenu dodatnog kiseonika. Dakle, kada se govori o efikasnosti ovog lijeka, važno je naglasiti da je on od evropske Agencije za ljekove EMA odobren samo za određenu grupu pacijenata kod koje se mogu očekivati pozitivni efekti ovog lijeka”, pojasnila je Bešović.
Remdesivir je, prema njenim riječima, opravdano primjenjivati kod pacijenata koji su stariji od 12 godina (tjelesne mase preko 40 kilograma) „sa pneumonijom čije liječenje zahtijeva primjenu dodatnog kiseonika.“
“Lijek se može isključivo koristiti u zdravstvenim ustanovama, odnosno kod pacijenata koji su na bolničkom liječenju”, istakla je Bešović.
Ona je istakla da remdesivir nije registrovan u Crnoj Gori, ali se u skladu sa Zakonom o ljekovima, na osnovu činjenice da je registrovan u zemljama Evropske unije, interventno uvozi za potrebe zdravstvenih ustanova koje liječe pacijente koji imaju korona virus.
Bešović pojašnjava da se može naći pod zaštićenim nazivom Veklury, te da ga je odobrila evropska Agencija za ljekove u svim zemljama članicama i da je stav EMA da lijek ima pozitivan odnos korist/rizik te da ga je opravdano primjenjivati kod pacijenata koji imaju korona virus.
I lijek deksametazon je, prema njenim riječima, u EU odobren za liječenje pacijenata oboljelih od kovid-19, te da je pokazao efikasnost kod kovid-19 pacijenata kojima je potrebna terapija kiseonikom (od dopunskog kiseonika do mehaničke ventilacije).
“Deksametazon je pokazao efikasnost u liječenju kovid-19 zbog njegove sposobnosti da smanji zapaljenje, što igra važnu ulogu u procesu bolesti kod nekih pacijenata koji su hospitalizovani zbog ovog virusa”, navela je Bešović.
SZO ispitivala je još tri antivirusna lijeka – hidrokichlorokuine, lopinavir i interferon koji se trenutno koriste za liječenje hospitalizovanih pacijenata sa kovid-19 infekcijom, ali Bešović kaže da oni za sada nijesu ni u Crnoj Gori, ni u EU registrovani za liječenje oboljelih, ali se jesu u mnogim zemljama koristili u kliničkim ispitivanjima kod kovid-19 pacijenata.
Izvor: Pobjeda