Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić

U okviru projekta „“Podrška antidiskriminaciji OSI u Nikšiću, Šavniku i Plužinama“, koju Udruženje mladih sa hendikepom Nikšić realizuje u saradnji sa NVO GEO – EKO Montenegro, a koji je finansijski podržan od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava Crne Gore realizovano je istraživanje o diskriminaciji, njenim uzrocima i oblicima, kao i o mogućim načinima prevencije ove pojave.

U istraživanju je učestvovalo 100 ispitanika oba pola ,različitih starosnih grupa,nivoa obrazovanja,bračnog statusa i sl.
Rezultati istraživanja biće dostupni na sajtu Udruženja mladih sa hendikepom Nikšić kao i na stranicama na društvenim mrežama, nakon izvršene obrade podataka.