akcija motocikl

Uprava policije je, u saradnji sa dugogodišnjim partnerima u oblasti prevencije u drumskom saobraćaju Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore i Mašinskim fakultetom, realizovala kampanju pod nazivom „Stop za neregistrovana vozila“.

Kampanja je sprovođena prethodne nedjelje i tokom nje je vozačima podijeljeno 5.000 flajera.
Kampanja je realizovana na svim magistralnim i regionalnim putevima, naseljima, lokalnim putevima i ulicama na kojima se očekivao povećan broj ovih vozila kao i na lokacijama na kojima se kontrola saobraćaja inače rjeđe vrši.
Kontrolisano je 3.700 vozača od kojih je procesuiran 421 vozač, od ćega je za njih 121 izdat prekršajni nalog i protiv 300 vozača su podnijete prekršajne prijave, a 414 vozila je isključeno iz saobraćaja.
Napominjemo, nerijetko vozači u saobraćaju upravljaju vozilom na osnovu polise osiguranja i zapisnika o izvršenom tehničkom pregledu vozila, što je u suprotnosti sa odredbama Zakonona o bezbjednosti saobraćaja na putevima.
Još jednom skrećemo pažnju da vozač ne može upravljati vozilom na osnovu navedene dokumentacije, već isključivo na osnovu važeće saobraćajne dozvole ili potvrde o podnesenom zahtjevu za registraciju vozila koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova, sa rokom važenja ne dužim od 30 dana od dana izdavanja te potvrde.