U JU OŠ “Jovan Draganić” 8. juna 2022. godine realizovan kviz znanja za učenike III, V, VI, VII i VIII razreda.
Kviz je pripremljen u skladu sa njihovim nivoima postignuća, a provjera znanja realizovana na više načina.

Pored pitanja dvostrukog i višestukog izbora, učenici su odgovarali i na pitanja otvorenog tipa, a kroz igru vješala pogađali zanimljivosti Crne Gore. Igra pantomime je poslužila za obnavljanje hobija, zanimanja, a na kvizu su se našla i pitanja Tačno/netačno.

Učenici su bili podijeljeni u dvije grupe, a pobjednici su bili Mlađi tim – Mali genijalci sa 65.5 bodova, dok je Stariji tim – Tim snova osvojio 55.5 bodova.

Učenicima su dodijeljene diplome za prvo mjesto, kao i za učešće u kvizu.

Kviz je pripremila i realizovala nastavnica Ana Roganović.