Ustavni sud Crne Gore dva puta je usvajao žalbe Nikšićanina Ranka Radulovića, uz konstataciju da su mu boravkom u pritvoru ugrožena prava zagarantovana Ustavom i Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i sloboda. Uprkos tim odlukama, Viši sud u Podgorici i dalje donosi rješenja kojima mu produžava pritvor, što Apelacioni sud potvrđuje odbijajući žalbe njegovog advokata Miloša Vuksanovića, piše Dan.

U žalbi Ustavnom sudu naveo je da su izvršena četiri vještačenja po vještaku medicinske struke kojima je utvrđeno da je boravkom u zatvoru Raduloviću ozbiljno ugroženo zdravlje i da zbog zdravstvenog stanja u ćeliji ne može imati adekvatan tretman.
Takođe, vještaci su utvrdili da se zdravstveno stanje ovog Nikšićanina znatno pogoršalo usled boravka u zatvoru i da će se dodatno pogoršavati sve do hirurškog zahvata koji nije moguće obaviti u Crnoj Gori.
Advokat Vuksanović potvrdio je za Dan da je Ustavni sud prihvatio njihove žalbe, ali da se njegov branjenik i dalje nalazi u pritvoru.
“I pored dvije odluke Ustavnog suda, sudovi prvog i drugog stepena nemaju sluha za očigledno povrijeđena prava Ranku Raduloviću, tj. za njegovo zdravstveno stanje, drastično narušeno tokom boravka u pritvoru. To se jasno može vidjeti iz četiri medicinske ekspertize vještaka medicinske struke koji je utvrdio da je njegovo zdravstveno stanje pogoršano do te mjere da mu je neophodan hirurški zahvat koji se ne može izvesti u Crnoj Gori i da mu je potrebna stalna njega i posebni uslovi koji mu za dvije godine nisu obezbijeđeni ni u najmanjoj mogućoj mjeri. Bez obzira na sve to, Ranko Radulović je i dalje u pritvoru, iako se suđenje iz različitih razloga ne održava još od februara 2020. godine, što je očigledna povreda prava optuženog na suđenje u razumnom roku, zbog čega je i sam pritvor neosnovan, imajući u vidu i sve ostale navedene lične okolnosti optuženog”, kazao je Vuksanović.
On je rekao da žali što je postupak tajan pa nije u mogućnosti da predoči javnosti detalje iz predmeta.
“Jasno je da se Radulović neosnovano nalazi u pritvoru i da je iskaz svjedoka saradnika do te mjere kompromitovan kroz pitanja branilaca da se na osnovu njega ne može donijeti zaključak o bilo kakvoj krivici optuženih”, tvrdi Vuksanović.
U odluci Ustavnog suda navedeno je da Apelacioni sud potvrđujući odluku da Radulović ostane u pritvoru nije ocjenjivao načelo srazmjernosti, odnosno da li je pritvor neophodan.
“Ustavni sud zapaža da sud nije na valjan način obrazložio mogućnost određivanja neke od mjera iz odredbe člana 166 ZKP-a. Osim paušalnog navoda da se drugim mjerama procesne prinude ne bi mogla ostvariti svrha zbog koje je određen pritvor, sud nije ponudio valjane razloge koji bi opravdali ovaj zaključak”, piše u odluci Ustavnog suda.
Konstatovali su i da sudovi prilikom obrazlaganja odluke o pritvoru nijesu cijenili zdravstveno stanje Ranka Radulovića i da su zanemarili činjenicu da su se zdravstvene ustanove u državi izjasnile da nemaju kapaciteta za pružanje medicinske zaštite ovom optuženom, čije zdravstveno stanje se pogoršava u zatvoru.