plantaze

Radnici Plantaža, koji su jutros organizovali štrajk upozorenja, ostavili su rok za ispunjenje njihovih zahtjeva do 1. jula i najavili da će, ukoliko do toga ne dođe, o budućim koracima odlučiti Skupština sindikata.

Predsjednica Sindikalne organizacije Plantaža, Anka Knežević, kazala je ispred upravne zgrade preduzeća, gdje je organizovan štrajk upozorenja, da zaposleni traže ispunjenje zahtjeva do 1. jula.
“Ako se to ne uradi, Skupština sindikata će odlučiti o daljim koracima”, poručila je Knežević, prenosi portal RTCG.
Radnici su nezadovoljni jer rukovodeći kadar, koji je ostao nepromijenjen, loše i nedomaćinski upravlja kompanijom.
Radnici traže smjenu izvršnog direktora, sekretara društva i članova menadžmenta koji su bili dio prethodne uprave.
Zaposleni zahtijevaju redovnu i neselektivnu isplatu zarada u bruto iznosu i uplatu bankarskih kreditnih i drugih obustava koje se vrše odbijanjem od zarada zaposlenih.
Jedan od zahtjeva je i sačinjavanje pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta uz učešće predstavnika sindikalne organizacije.
Radnici traže i povlačenje inicijative koja je pokrenuta kod Ustavnog suda za ocjenu ustavnosti kolektivnog ugovora i tužbe koja je podnesena privrednom sudu, a koju je podnio izvršni direktor na štetu zaposlenih.