Veliki odroni stijena zatrpali su put Vilusi-Balosave prije dva dana. Put je potpuno neprohodan a mještanin Ratko Andrijašević iz sela Balosave kaže da se još uvijek niko od nadležnih nije pojavio da sanira štetu.

“Put je potpuno neprohodan. Srećom niko nije stradao prilikom odranjanja ovih velikih komada stijena na put. Do našeg sela se sada jedino može doći preko magistrale Nikšić-Bileća. Čekamo da se pojavi neko od nadležnih, još uvijek niko nije dolazio. Nadamo se da će se ova šteta sanirati što prije”, kazao je Andrijašević.

Izvor: Dan