Prvog dana upisa u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2022/23. godinu na Univerzitetu Crne Gore, prijavilo se ukupno 2.269 kandidata. Od ovog broja, elektronskim putem preko platforme upisi.edu.me, prijavilo se 2.180 kandidata, a 89 lično, predajom dokumentacije studentskoj službi. Konkursom je predviđeno 3.344 mjesta na 19 organizacionih jedinica.

Tokom prvog upisnog dana, broj ukupno prijavljenih kandidata po organizacionim jedinicama je sljedeći: Arhitektonski 76, Biotehnički 40, Ekonomski 308, Elektrotehnički 319, Fakultet dramskih umjetnosti 19, Fakultet likovnih umjetnosti 35, Fakultet političkih nauka 124, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 44, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 107, Filološki fakultet 89, Filozofski fakultet 190, Građevinski fakultet 61, Mašinski fakultet 50, Medicinski fakultet 354, Metalurško-tehnološki fakultet 49, Muzička akademija 16, Pomorski fakultet 95, Pravni fakultet 162, Prirodno-matematički fakultet 131.
Kandidati se mogu prijavljivati i sjutra, 5. jula, do 16.00 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Izuzetno, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati podnose prijavu neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice, u okviru radnig vremena službe.
Podsjećamo, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se 6. jula 2022. godine. Raspored termina polaganja predmeta biće istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica.
Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, u periodu od 7. do 8. jula 2022. godine. Prijemni ispiti se organizuju za upis na sljedeće studijske programe: Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, Sportski novinari i treneri, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 15. julom 2022. godine, prema rasporedu organizacionih jedinica.
Procedura prijavljivanja putem platforme dostupne na sajtu www.upisi.edu.me objašnjena je u tekstu Konkursa. Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore.