VJ “Leptir” su posjetili prvaci iz OŠ “Jagoš Kontić”. Posjeta je realizovana u okviru programa “Tranzicioni plan prelaska iz vrtića u u osnovnu školu”. Djeca su učestvovala u zajedničkim aktivnostima sa drugarima iz škole i uživala u istim.