Članovi Učeničkog parlamenta OŠ “Jagoš Kontić” učestvovali su u edukativnoj radionici “Vjerovali ili ne”.

Na radionici su učenici Da imaju različita interesovanja pretraživali internet i prikupljali zanimljivosti iz različitih oblasti, nakon čega su kreirali pano – zidne novine koje su izložili na školskom holu.
Očekuje se da će ovaj pano privući pažnju drugih učenika i odraslih i da će svako pronaći poneku informaciju koju do sada nije znao.
Aktivnosti učenika podržane su od strane pedagoškinje Stanice Marković i pripravnice Ane Bijelić.