Pronađena je u Nikšiću lična karta na ime Nikčević Zoran.

Vlasnik je može uzeti u Diskont Popović preko pute Neksan pumpe.