Ministarstvo ekonomije

Kroz paket podrške MSP u Crnoj Gori, koja se već bave izvozom ili posjeduju izvozni potencijal, EU pruža podršku koja ima za cilj da ovim preduzećima pomogne da razumiju više o tome kako mogu imati koristi od izvoza, i kako mogu imati bilji pristup EU i globalnim tržištima.

Paket uključuje učešće u Programu izgradnje kapaciteta za izvoz i (b) učešće na specijalizovanom međunarodnom sajmu privrede, ukoliko okolnosi u pogledu pandemije COVID-19 to dopuste. Aktivnost će se realizovati kroz projekat tehničke pomoći “Promovisanje internacionalizacije crnogorske privrede sa fokusom na MSP”, koji finansira Evropska unija, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom ekonomije. Učešće u planiranim projektnim aktivnostima je besplatno za preduzeća koja ispune predvidjene uslove
U realizaciji projektnih aktivnosti mogu učestvovati preduzeća iz sektora hrane/vina, lake i zanatske industrije mogu učestvovati putem iskazivanja interesa. To se odnosi na:
• preduzeća koja vec imaju izvozno poslovanje ali žele da nauče više o tome kako mogu da budu još uspješnija kroz bolje razumijevanje tržišnog okruženja, propisa i procedura;
• preduzeća koje razmišljaju o izvozu, ali možda ne znaju kako da započnu sa izvozom i koja smatraju da je izvoz možda previše komplikovan za njih.
Jedna od projektnih aktivnosti jeste i sprovođenje procjene izvozne spremnosti kroz pripremljeni upitnik, koji će kao alat pomoći malim i srednjim preduzećima dobiju jasnu sliku o izvoznoj spremnosti i glavnim preprekama za uspješan izvoz. Preduzeća koja ispune uslove učestvovaće u programu izgradnje kapaciteta i/ili na međunarodnom specijalizovanom sajmu.
Postupak odabira preduzeća planiran je da se završi u decembru 2020. godine, dok će se potpuna implementacija paketa podrške realizovati od januara-februara 2021. godine (u zavisnosti od ograničenja usljed pandemije COVID-19, ukoliko ih bude).
KAKO SE PRIJAVITI
Prijavna dokumentacija i popunjen “Upitnik o spremnosti za izvoz” se podnose do 27. novembra 2020. godine do 16 h na sljedeću adresu:
Promovisanje internacionalizacije privrede Crne Gore sa fokusom na MSP
Bulevar Revolucije 2, 81000 Podgorica, Crna Gora
Za: Maju Krivokapić
Prijave se mogu dostaviti i putem emaila: maja.krivokapic@particip.com