Promocija video zapisa “Pravo na zapošljavanje je pravo svih nas” održana je u Nikšiću 29. oktobra, a ima za cilj upoznavanje sa mogućnostima zaposlenja i motivaciju RE populacije na radni odnos.

Video zapis sadrži pozitivne primjere zapošljavanja lica iz romske i egipćanske zajednice pa je tako 30 Roma/kinja i Egipćana/ki upoznato sa mogućnostima i prilikama za zaposlenje a ujedno i motivisano da se zaposli.

Video zapis je objavljen na društvenim mrežama Centra za romske inicijative.

Ovom aktivnošću je završen projekat “Smanjenjem predrasuda do jednakih mogućnosti u crnogorskom društvu” koji je podržan od strane Ministarstva ljudskih i manjinskih prava.