Mladi Nikšića

U Osnovnoj školi “Mileva Lajović – Lalatović” održan je seminar ,,Promocija ljudskih prava unutar romske i egipćanske zajednice”.

Seminaru koji  organizuje NVO Centar za romske inicijative, prisutvuju Seljami Delija, saradnik u socijalnoj inkluziji i mr Nada Mitrović, pedagog. Naš cilj je svakodnevno pružanje podrške našim učenicima i njihovim porodicama.